Elektrische bedrijfsauto verplicht in Belgie vanaf 2026

Travelcard

De Belgische overheid heeft ingestemd met het verplicht stellen van elektrische bedrijfsauto’s vanaf 2026. Er is daarmee groen licht gegeven voor het wetsontwerp van de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem om de mobiliteit in België te vergroten. Welke regels gaan er vanaf 2026 gelden voor de elektrische bedrijfsauto in België?

 

Verlies van fiscale aftrekbaarheid

Bedrijfsauto’s met een verbrandingsmotor die worden aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 verliezen langzaam hun fiscale aftrekbaarheid verliezen. De aftrek wordt geminimaliseerd tot 75 procent in 2025, 50 procent in 2026, 25 procent in 2027 en nul in 2028. De voornaamste reden voor deze maatregel is om het Belgische wegennet duurzamer te maken.

 

Voor welk type elektrische bedrijfsauto geldt de fiscale aftrek nog wel?

Vanaf 2026 zullen bedrijven enkel nog aanspraak kunnen maken op fiscale aftrek voor elektrische wagens die geen CO2 of giftige gassen uitstoten. Hieronder vallen auto’s die rijden op alternatieve brandstoffen zoals zonne-energie, windenergie, waterstofbrandstofcellen of zelfs water. Dit betekent dat elektrische bedrijfsauto’s nul emissie moeten hebben. Oftewel: erg mag geen sprake meer zijn van verbranding of het gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Hoeveel elektrische auto’s rijden er momenteel in België?

Op dit moment zijn er nog relatief weinig elektrische bedrijfsauto’s op de weg te vinden. In 2020 werden er in België 500.003 nieuwe personenauto’s ingeschreven. 3.5 procent daarvan was volledig elektrisch. Wel is er sprake van groei, aangezien dit percentage in 2019 nog maar 1.6 procent was. Veel fabrikanten hopen dat ze wat betreft duurzaamheid door de overheid worden goedgekeurd, zodat ze kunnen aantonen dat hun auto’s emissievrij zijn. Daarmee behaalt men een goede concurrentie positie op de markt.

 

Wetgeving moet situatie omtrent emissies veranderen

De Belgische regering wil de maatregel voor zowel elektrische auto’s als waterstofauto’s invoeren. Beide zijn emissievrij, wat inhoudt dat er geen CO2 uit de uitlaatpijp komt. Maar wie een blik werpt op de huidige situatie ziet dat er momenteel lang niet altijd sprake is van emissievrij. Veel fabrikanten hoeven niet de gebruikelijke procedure te doorlopen waarbij zij door een onafhankelijke instantie worden beoordeeld. Zij mogen gewoon zeggen dat hun auto’s emissievrij zijn en in aanmerking komen voor belastingaftrek. Velen doen dit al en zullen dit blijven doen totdat de nodige wetgeving tot stand is gebracht.

 

Hoeveel bedrijfswagens worden er elektrisch vanaf 2026?

Van de zes miljoen auto’s die momenteel op de Belgische wegen rijden, zijn er 600.000 bedrijfswagens die allemaal elektrisch zouden worden als de wetgeving doorgaat. Het geplande verbod moet gaan gelden voor alle voertuigen met verbrandingsmotor, inclusief die met plug-in hybride aandrijving. Dit betekent dat een elektrische bedrijfsauto vanaf 2026 verplicht is.

 

Bedrijfswagens rijden vaker en langer dan gemiddeld

Bedrijfswagens maken ongeveer tien procent uit van het wagenpark in België, maar ze rijden vaker en langer dan gemiddeld. Volgens Febiac, de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België, zijn ze goed voor ongeveer twintig procent van alle afgelegde kilometers. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze minder dan twee procent van alle CO2-emissies in België uitstoten.

 

Drempels om elektrische auto’s aan te schaffen

Op dit moment vormt de hoge aankoopprijs van een elektrische bedrijfsauto vaak een obstakel om er een aan te schaffen. Door de nieuwe wetgeving gaat dit veranderen. En er is nog een ander probleem, namelijk de laadinfrastructuur. Om meer duurzame auto’s op de weg te krijgen dient dit element echt verbeterd te worden. Op dit moment is dat nog een vrij groot pijnpunt. Het aantal elektrische wagens neemt toe, maar het aantal laadpunten op de weg blijft achter. Wellicht dat meer bedrijven kunnen meebetalen aan de kosten van het installeren van laadstations.

 

Netwerk van snelle oplaadpunten langs rijkswegen

Wat betreft oplaadpunten is er goed nieuws te melden. Een consortium van de grootste Duitse autofabrikanten ontwikkelt momenteel, samen met een aantal partners, een intensief netwerk van ultrasnelle oplaadpunten langs rijkswegen. Bij dergelijke oplaadpunten wordt elektriciteit met een vermogen tot 350 kW snel naar de accu’s van elektrische auto’s gevoerd. Dit betekent dat het steeds praktischer en aantrekkelijker wordt om te reizen in een elektrische bedrijfsauto.

 

Welk voordeel hebben volledig duurzame auto’s ten opzichte van traditionele wagens?

Bovendien hebben elektrische auto’s een duidelijk voordeel ten opzichte van verbrandingsmotoren als het gaat om de lopende kosten voor brandstof, onderhoud en reparaties. En wie kijkt naar de gehele levensduur ontdekt dat een duurzame auto minder kosten met zich meebrengt dan een benzine- of dieselauto. Sterker nog: wat betreft kosten over hun volledige levenscyclus presteren sommige duurzame auto’s nu al beter dan hun tegenhangers met verbrandingsmotoren.

 

Milieubonus

Voor elektrische auto’s gold tot voor kort een zogeheten ‘milieubonus’. Deze regeling gold onder andere in Vlaanderen. Het was een aankoopprijsbonus die voor een deel door de staat en voor een deel door de autofabrikanten werden gefinancierd. De subsidie oplopen tot een paar duizend euro voor zuiver elektrische auto’s en plug-in hybrides. Eind 2019 werd deze subsidie echter afgeschaft.

 

Alleen voor nieuwe auto’s

De media bericht dat het beleid uitsluitend zal gelden voor gloednieuwe auto’s. Helaas kunnen er daardoor wel problemen ontstaan. Op dit moment is er namelijk een beperkt aanbod van elektrische auto’s op de markt. Dit kan zowel bedrijven als particulieren ertoe aanzetten om toch met hun oude en minder duurzame auto’s te blijven rijden. Uiteraard is dat geen goed nieuws voor de planeet. Wel doet de Europese Unie er alles aan om auto’s minder vervuilend te laten zijn. Zo worden de restricties voor kooldioxide voor voertuigen nog verder aan te scherpen. Nieuwe auto’s moeten tegen 2030 ongeveer 50 procent minder kooldioxide uitstoten dan in 2021.

 

Belangrijke stappen op weg naar een duurzame toekomst

De Belgische regering beseft dat het niet haalbaar is om alle bedrijfswagens in 2026 volledig elektrisch te maken. Bestelwagens of auto’s die door bedrijven worden gebruikt om “vracht” te vervoeren, vallen bijvoorbeeld niet onder de nieuwe regeling. Er worden echter wel belangrijke stappen gezet. Zo moet nieuwe wet moet zorgen voor positieve resultaten op de lange termijn, ook wat betreft de belastingaftrek. In 2031 zullen elektrische auto’s voor 67,5% aftrekbaar zijn. Het is niet duidelijk of de zeer efficiënte en duurzame wagens in de toekomst een hogere fiscale aftrekbaarheid zullen genieten.

 

Geen ingrijpen in lopende contracten

De Belgische regering zal niet ingrijpen in lopende contracten. Alle auto’s die voor die datum zijn aangekocht, behouden hun bestaande contract. Dus wanneer u op 30 juni 2023 een 100 procent fiscaal aftrekbare plug-in hybride als auto aanschaft, blijft deze ook tot het einde van de looptijd 100 procent fiscaal aftrekbaar. Of de nieuwe maatregel van de Belgische regering zoden aan de dijk zet is afwachten. Maar dat er nieuwe maatregelen genomen moeten worden op het gebied van duurzaamheid en emissievrij rijden staat vast. Dit is hoe dan ook een belangrijke stap in de juiste richting.

 

Elektrische auto opladen?

Met de Travelcard laadpas bent u klaar voor de toekomst. U kunt gebruik maken van een van de grootste Europese netwerken laadstations. Er zijn ruim 250.000 beschikbare locaties. Ook voor de gemixte vloot is de Travelcard geschikt. Deze is namelijk ook in te zetten als tankkaart.

Zakelijke laadpas nodig?

Bestel nu
Travelcard