7 tips om veilig met de Travelcard om te gaan.

De Travelcard lijkt in veel opzichten op een gewone betaalkaart. Zo zijn de Travelcards beveiligd met een pincode en kunnen deze worden gebruikt om verschillende producten en diensten af te nemen. Toch merken wij dat klanten of hun gebruikers niet altijd dezelfde veiligheidsnormen hanteren ten aanzien van de Travelcard tankkaart of laadpas, waardoor er veelal sprake is van een onnodig verhoogd risico op schade door fraude of diefstal. 

Zo krijgen wij regelmatig melding dat er is ingebroken in een bedrijfswagen, waarbij wij vernemen dat de Travelcard en pincode in het voertuig werden bewaard. Vaak blijkt bovendien dat de klant de Travelcard niet heeft geblokkeerd en vervangen omdat de kaart bij de inbraak niet meegenomen werd. Criminelen maken echter gebruik van geavanceerde apparatuur waarmee zij de Travelcard kunnen kopiëren en zo in staat zijn om over langere periode schade aan te richten.

travelcard

Travelcard

  • Leer de pincode uit uw hoofd en bewaar nooit documenten waaropde pin code vermeld staat.
  • Laat de Travelcard niet achter in het voertuig. Indien de kaart toch is achtergebleven in een voertuig waarin werd ingebroken, vervang de kaart dan altijd uit voorzorg.
  • Kies voor een veilige pincode of laat Travelcard de pincode automatisch genereren.
  • Hou de pincode persoonlijk.
  • Houd uw pin privé; scherm uw pincode af bij het intoetsen.
  • Controleer uw transacties in de app en facturen regelmatig.
  • Blokkeer bij verlies of diefstal meteen de kaart via ons portaal.